ERDOĞAN, İSLAMOFOBİ'Yİ "İSLAM DÜŞMANLIĞI" OLARAK TANIMLADI: "EZANA, BAŞÖRTÜSÜNE TAHAMMÜL EDEMEYENLERE RASTLAYABİLİYORUZ"

ERDOĞAN, İSLAMOFOBİ'Yİ "İSLAM DÜŞMANLIĞI" OLARAK TANIMLADI: "EZANA, BAŞÖRTÜSÜNE TAHAMMÜL EDEMEYENLERE RASTLAYABİLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslamofobi'yi "İslam düşmanlığı" olarak tanımlayıp; “7,5 milyarı aşkın insanın her birine İslam’a düşmanlığını küresel bir tehdit olduğunu...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslamofobi'yi "İslam düşmanlığı" olarak tanımlayıp; “7,5 milyarı aşkın insanın her birine İslam’a düşmanlığını küresel bir tehdit olduğunu anlatmalıyız" dedi. Erdoğan, "Batı’yı bir yana bıraktık, kendi ülkemizde bile bu hastalığın çeşitli tezahürleri ile karşılaştığımız gerçeğini unutmamalıyız. Nüfusunun çok büyük bir bölümünü Müslümanların oluştuğu bir ülkede; ezana, camiye başörtüsüne tahammül edemeyenlere rastlayabiliyoruz. Ülkemizde yıllardır süren laiklik tartışmalarının gerisinde, dini özgürlükleri korunmasından ziyade, yasaklanması gayretlerinin yol açtığı gerilimler vardır" dedi.  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da düzenlenen "Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nda" konuştu. İslamofobi’yi “İslam düşmanlığı” olarak tanımlayan Erdoğan, “Batıda ırkçı ve İslam düşmanı saldırılar son 5 yıl içinde yüzde 250, bu saldırılar hayatı kaybedenlerin oranı ise yüzde 700 artmıştır” dedi.

Erdoğan, “Son 5 yıl içinde, en büyük 5 AB ülkesinde, sivil toplum kuruluşlarına 165 binin üzerinde İslam düşmanlığı hadisesi bildirilmiştir. Bu saldırıların oranında da geçen yıla göre yüzde 54 artış olmuştur” diye konuştu.

Erdoğan, özetle şunları söyledi:

"İSLAM DÜŞMANLIĞI KANSER HÜCRESİ GİBİ: Karşımızdaki sorunun İslamofobi, İslam korkusu değil; İslam düşmanlığı olduğunu belirterek başlamak istiyorum. Batı başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde İslam düşmanlığı hastalığı kanser hücresi gibi hızla yayılmaktadır. Tarih boyunca farklı dinlere mensup insanlar arasında rekabet, gerginlik, hatta çok kanlıçatışmalar hep olmuştur. Anadolu'yu ve Kudüs'ü ele geçirme hülyası ile gerçekleştirilen Haçlı seferleri, yol açtığı yıkımlarla dünya tarihinin seyrini değiştirmiştir. Osmanlı'nın Viyana kapılarına kadar dayanan fetihleri sırasında, bu çerçevede ne ecdadı ne bizi ne de torunlarımızı zan altında bırakacak hiçbir müessif hadiseye rastlanamaz.

BATI KİBRİNİ VE KİNİNİ DAİMA KORUMUŞTUR: Batı, Türklerin şahsında somutlaştırdığı Müslüman toplumlara karşı kibrini ve kinini oryantalizm kavramı altında daima korumuştur. Son örneklerinden biri, Avusturya Başbakanlık binasına terörist İsrail'in bayrağınıçekme olarak ortaya koyuyorsa bunun nerelere vardığınıçok rahat anlamak mümkündür. Osmanlı bakiyesi coğrafyalarda girişilen, kültürel değişimi hareketleri, Batı'nın farklılıkları kendi formatı içinde eriterek yeniden kurgulama gayretinden ibarettir.

GÜNÜMÜZDE ÇOK DAHA SİNSİ: Yer yer kısmı başarılarına rastlayabileceğimiz bu yaklaşım, içerdiği dini ırkçılık sebebi ile taban tutmakta muvaffak olmamıştır. Bu başarısızlık İslam dünyasında bitip tükenmek bilmeyen derin kanlı hadiseler şeklinde kendini göstermiştir. Yakın tarihte İslam düşmanlığının açtığı acıların sayısız örneği vardır. Günümüzdeki İslam düşmanlığı dalgası ise çok daha sinsi, örtülü yöntemlerle yürütülmektedir. 

11 EYLÜL’ÜN ARDINDAN MÜSLÜMANLARI ŞEYTANLAŞTIRMA STRATEJİSİ: Amerikan yönetiminin 11 Eylül saldırıları ardından başlattığı, Müslümanlarışeytanlaştırma stratejisi, toplumun kültürel yapısında zaten var olan İslam düşmanlığı virüsünü tetiklemiştir. Fransa’nın başınıçektiği kimi ülkeler, İslam’ı kendilerine göre şekillendirmek için yoğun çaba içindedir. 

KAMUOYLARINI FAŞİST SÖYLEMLERLE OYALIYORLAR: Sömürgeleştirdikleri pek çok coğrafyanın doğal kaynağı, alın teri ve kanıüzerinde refah düzeni kuranlar, 21. yüzyıla ciddi endişelerle girdiler. Demografik tehditlerle de karşı karşıya olan batıülkeleri belirsizlikleri, kendi kamuoylarını faşist söylemlerle oyalayarak geçiştirmeye çalışıyor. Daha düne kadar marjinal kabul edilen ırkçı akımları, siyasetin merkezine yerleştirmeleri, Batı’nın içine düştüğü bataklıktan kurtulmak yerine, derinlere gömülmeyi tercih ettiğinin işaretidir.

SALDIRILAR DEVLETLER TARAFINDAN HİMAYE EDİLMEKTEDİR: Dini özgürlüklerin kalesi olarak kendilerini seçkin bir konuma oturtanlar, Müslümanlar’a ait her türlü sembolü yasaklama getirmiştir. Kuran-ı Kerim'e, Peygamber efendimize, Müslüman kadınların ve erkeklerin kıyafetleri başta olmak üzere, dini sembollerine yönelik saldırıları devletler tarafından himaye edilmekte, desteklenmektedir.

İSLAM DÜŞMANI SALDIRILAR YÜZDE 250 ARTTI:İstatistikler sorunun ulaştığı vahim boyutları açıkça göstermektedir. Batıda ırkçı ve İslam düşmanı saldırılar son 5 yıl içinde yüzde 250, bu saldırılar hayatı kaybedenlerin oranı ise yüzde 700 artmıştır. Son 5 yıl içinde, en büyük 5 AB ülkesinde, sivil toplum kuruluşlarına 165 binin üzerinde İslam düşmanlığı hadisesi bildirilmiştir. Bu saldırıları oranı da geçen yıla göre yüzde 54 artış olmuştur.

İSLAM DÜŞMANLIĞI ANAYASALARA DERCEDİLMEYE BAŞLANDI: Bir süre öncesinde kadar sadece göz yumulan, sessiz kalınan, polisiye hadiseler seviyesinde tutularak dikkatlerden kaçırılan İslam düşmanlığı, artık anayasalara kanunlara dercedilmeye başlanmıştır. Ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlenen siyasi partilerle polis teşkilatları başta olmak üzere tüm vatandaşların güvenliğini sağlamakla sorumlu otoriteler, İslam düşmanlığı yarışına girişti.

İSLAM’A DEĞİL KENDİ GELECEKLERİNE DÜŞMANLAR:Özgürlüklerin ortadan kalktığı bir yerde refahın uzun süre var olamayacağı gerçeğine sırtını dönenler, esasen İslam’a değil kendi geleceklerine düşmanlık etmektedirler. Tarih boyunca İspanya’dan Almanya’ya kadar Yahudi düşmanlığı ayıbının mahcubiyeti ile dini-etnik özgürlükler pergelini olabildiğince açan Batıülkeleri, şimdi ise aksi istikamette yol almaktadır. 2. Dünya Savaşı sırasında Yahudi soykırımını, kendilerince özel bir paranteze alanlar hedef tahtasına Müslümanları yerleştirmişlerdir Zihniyet aynı, sonuçların farklıçıkması mümkün değildir.

YENİ IRKÇILIK İSLAM DÜŞMANLIĞI: Müslümanlara yönelik bu yeni ırkçılık, Batılıların kendileri tarafından İslamofobi olarak yumuşatılmak istense de yapılanın düşmanlık olduğunu biliyoruz. İslam düşmanlığını, İslami terör yaftası ile meşrulaştırmaya çalışanlar, artık hiçbir ayrım yapmadan tüm Müslümanları hedef almaktan kaçınmıyor. Çünkü artık mızrak çuvala sığmıyor. Kendilerini kültürel olarak üstün görenler, Müslümanlar başta olmak üzer tüm gruplarıötekileştirmekten imtina etmiyor.

YENİ MOTİVASYON İSLAM DÜŞMANLIĞI: Bizzat aydınlarını kullanarak, kuşaklar boyunca kendi toplumlarını; İslam’la özdeşleştirdikleri Türk korkusu ile yetiştiren Avrupa, siyasi dağınıklığın yol açtığı sorunları saklamaya başarmıştır. Modern dönemde, bu yaklaşımın kısmen devam etmesi, derin hafızadaki, iç kavga-dış düşman travmaların sürdüğüne işaret etmektedir. Komünizm tehdidine karşı korunan Avrupalı kimliğinin, yeni motivasyon aracıİslam düşmanlığı olarak şekillenmektedir. Varoluş amacınıİslam düşmanlığı olarak belirleyen kimi akımların giderek etkinlik kazanmalarını de bu çerçevede değerlendirebiliriz.

İSLAM DÜŞMANLIĞINA KARŞI YENİ YAKLAŞIMLAR GELİŞTİRMEMİZ GEREKİYOR: Batı medyasını yakından takip edenler, Müslümanları terörist, İslam’ı terörist dini olarak gösteren gayretlerin arttığını göreceklerdir. Güçlenen İslamofobi, İslam düşmanlığına karşı yeni ve daha etkili yaklaşımlar geliştirmemiz gerekiyor. 7,5 milyarı aşkın insanın her birine İslam’a düşmanlığın küresel bir tehdit olduğunu anlatmalıyız.

LAİKLİK TARTIŞMASININ GERİSİNDE DİNİÖZGÜRLÜKLERİN YASAKLANMASI GERİLİMİ VAR: Bunun kolay olmadığını biliyoruz. Batı’yı bir yana bıraktık, kendi ülkemizde bile bu hastalığın çeşitli tezahürleri ile karşılaştığımız gerçeğini unutmamalıyız. Nüfusunun çok büyük bir bölümünü Müslümanların oluştuğu bir ülkede; ezana, camiye başörtüsüne tahammül edemeyenlere rastlayabiliyoruz. Ülkemizde yıllardır süren laiklik tartışmalarının gerisinde, dini özgürlükleri korunmasından ziyade, yasaklanması gayretlerinin yol açtığı gerilimler vardır.

DARBELERİN EN BÜYÜK BAHANESİ: Devlet ile vatandaşını karşı karşıya getiren bu çarpık zihniyet darbelerin en büyük bahanelerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Demek ki İslam düşmanlığına karış mücadele stratejini içeriyi de kapsayacak şekilde belirlememek gerekiyor. Bu mücadelede üzerinde en çok durulması gereken unsurların başında medya gelmektedir.

İSLAM DÜŞMANLIĞINA KARŞI HAREKETE GEÇİRMEK GEREKİYOR: Israil'in, Filistin şehirlerinde yol açtığı yıkımın, gerçekleştirdiği katliamın üzerini örterken, kendi hayat hakkını koruyan insanların direnişine terör yaftası yapıştırabilen bir medya düzeninde işimizin zor olduğu ortadadır. Aynı durum ülkemizde de geçerlidir. Bize düşen görev, elimizdeki tüm imkanları kullanarak, gerçekleri dünyaya anlatmak için çalışmaktır. Dünyanın her yerindeki vicdan sahibi siyasetçileri, aydınları, medya mensuplarını, kendi din adamlarımızıİslam düşmanlığına karşı harekete geçirmek gerekiyor.

ÖNCELİKLE ÇÖZÜLMESİ GEREKEN BİRLİK SORUNU: Mültecilerin çoğunluğunu Müslümanlar oluşturuyor, iç çatışmalarda Müslümanlar ölüyor, sefalet Müslümanlar arasında görülüyorsa öncelikle çözülmesi gereken birlik, beraberlik ve dayanışma sorunu var demektir. İslam dünyası kendi arasında vahdeti tesis ettiğinde, İslam düşmanlığına karşı verilecek mücadelenin kısa süre içinde neticeye ulaşması mümkündür. Aksi taktirde, hep konuşulan, hep tartışılan işe yarar tek bir adımın bile atılmadığı mevcut kısır döngü hali sürüp gider."

 

 

 

Kaynak:Haber Kaynağı

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
yorumlar onaylanmamaktadır.