Başkan Özer: Esenyurt’ta Örnek Bir Belediyecilik Modeli İnşa Edeceğiz

Başkan Özer: Esenyurt’ta Örnek Bir Belediyecilik Modeli İnşa Edeceğiz

Van TV’de Orhan Olgun ile Ekstra Gündem programına konuk olanEsenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, ilçeye dair projelerinianlatarak ilk etapta sosyal ve yeşil alan projelerini hayata geçireceklerinisöyledi. Esenyurt’u 21. yüzyıla yakışır bir ilçe haline getireceklerinin altınıçizen Başkan Özer, burada rantçı değil halkçı ve örnek bir belediyecilik inşaedeceklerini vurguladı.

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, Van TV ekranlarındayayınlanan Orhan Olgun ile Ekstra Gündem programının canlı yayın konuğu oldu.Esenyurt’tan yapılan yayında ilçeyle ilgili vizyon projelerini anlatan BaşkanÖzer, ilk süreçte ilçede 10 yeni park ve 5 kreş açacaklarını söyledi. Esenyurt’takirantçı anlayışı değiştireceklerinin altını çizen Başkan Özer; “Kapılarımıza‘rüşvet alan da veren de melundur’ yazacağız. Bunları ortadan kaldırmamızlazım. Evet, bir kent rant yaratır ama bu rantı halka dağıtmanız gerekiyor, birinincebine değil. Dolayısıyla bir kente gittiğinizde o kentin yolları düzgünse, binalardüzgün dizilmişse, hava koridorları ve kent meydanları varsa o kent sağlıklı vegelişmiş bir kenttir. Rant halka dağıtılmıştır. Bu yüzden biz Esenyurt’uyolları düzgün, binaları çürük dişler gibi dizilmemiş, hava koridorları olan,parkları ve bahçeleri olan, kent meydanları olan, kadınların, çocukların rahatçagezebilecekleri yerlerin olduğu, mutluluk ve refah düzeyinin yüksek olduğu biryer haline getireceğiz” dedi.

“Tüm Esenyurt’un Belediye Başkanıyım”

Programda ilk olarak adaylaşma süreci ve seçim döneminde yaptığıçalışmaları anlatan Prof. Dr. Ahmet Özer şöyle konuştu: “Esenyurt 57 ilden, 7büyükşehirden daha büyük bir ilçe. Resmi nüfusu 1 milyon, gayri resmi nüfusu1,5 milyon. Dolayısıyla bu büyüklükte olan bir ilçeyi 35 günde gezmek ve halklakucaklaşmak durumunda kaldım. Günde 18 saat çalıştım. Bazen 20, bazen 25program yapıyorduk. Biz Esenyurtluları sevdik, onlar da bizi sevdi. Zaten Esenyurtbana göre Türkiye’nin kaderinin mühürlendiği bir ilçe. Sebebi şu; Esenyurtküçük bir İstanbul, İstanbul ise küçük bir Türkiye. Dolayısıyla Esenyurt’ukazanan İstanbul’u kazanacak. İstanbul’u kazanan da Türkiye’yi kazanacak. Onedenle Türkiye’nin seçiminin kaderi Esenyurt’ta mühürlenmişti. Biz bu mührüburada kırmak durumundaydık. Bütün Türkiye’nin de gözü kulağı, diğer partilerinde ilgisi Esenyurt’a oldu. Halkımız burada 10 buçuk puan fark yaratarak karapropaganda yürütenlere en büyük şamarı vurdu. Çünkü ben o halktaki ilgiyi gördüm.Ben, Esenyurt’u gelip kucakladıktan sonra bizimle projelerini yarıştıramayanlartelaşa kapıldılar. Projelerimiz, bilgimiz ve birikimimizle öne çıktıktan sonraEsenyurtlular iyi ki bu aday geldi ve bizi kucakladı dedi. Kesin bir zaferlebizi seçtiler. Ben bize oy vermiş vermemiş bütün Esenyurt halkına teşekkürediyorum. Ben artık sadece bana oy verenlerin değil, bütün Esenyurt’un belediyebaşkanıyım.”

“Örnek Bir Belediyecilik Modeli İnşa Edeceğiz”

Esenyurt’ta örnek bir belediyecilik modeli inşa edeceklerinibelirten Başkan Özer, “Seçildiğim günden beri de bayram seyran demeden günde17, 18 saat çalışmalarımı sürdürüyorum. Çünkü halkımız sözünü söyledi bizeteveccüh gösterdi. Şimdi söz söyleme sırası bizde. Bizimde sözümüzü söylemebiçimimiz hizmet olacak. O yüzden beyaz bir sayfa açtık. Bu beyaz sayfayıbirlikte yazacağız. Esenyurt’a hizmet edeceğiz. Esenyurt’a örnek birbelediyecilik modeli inşa edeceğiz. Esenyurt’un birçok sorunu var. Birincisibir kere hızlı yapılaşma meydana gelmiş. Özellikle 30, 40 yıl içerisinde büyükbir nüfus akınına uğramış. Bu hızlı nüfus artışı vahşi bir kentleşme meydanagetirmiş. 2004’ten sonra Ak Parti yönetiminde burada neredeyse hiç yeşil alanbırakılmadan bir yapılaşmaya gidilmiş. Dolayısıyla Esenyurt, adeta betondankulelere çevrilmiş durumda.

Ben sosyolog ve kent uzmanı olduğum için Esenyurt’u gezdikten vebu tabloyu gördükten sonra dedim ki; ben Esenyurt olsaydım acaba nasıl dilegelirdim. Çünkü Esenyurt, bir zamanlar yemyeşil, her tarafı bağ bahçe olan biryer. Kısa sürede bu hale geliyor. Daha çok aç gözlü kurtlar gibi kentinrantlarına saldırılıyor ve insan odaklı değil beton odaklı bir yapılaşmayagidiliyor. Şöyle dile gelirdim: ‘Benim adım Esenyurt. Genç ve güzeldim. Birtarafım yeşil bir tarafım maviyle çalkalanırdı. Sonra birileri geldi,birileriyle birlik oldu ve benim ak göğsüme beton kuleleri dikti. Soluğumkesildi, kör oldum. Bağırdım, duyan olmadı. Artık bana güzel diyen yokbiliyorum. Hoşça kal güzel kentim, hoşça kal Esenyurt’um.’ Ama tam bu noktadabiz yetiştik. Bu makus talihi Esenyurtlularla birlikte yenmeye çalışacağız.Demek ki birinci ana sorunumuz; kent planlamasından kaynaklanan çarpıkyapılaşma ve bu yapılaşmanın getirmiş olduğu ulaşım problemi. Bununla beraberbir park ve otopark problemi ortaya çıkmış. Bu üçlü aslında bir paket olarakdüşünüldüğünde Esenyurt’un en önemli ana sorunlarından diye düşünebiliriz” diyekonuştu.

“Burayı Bir Silikon Vadisi Haline Getirmek İstiyorum”

İlçenin ikinci ana sorununun insan kaynağıyla yani eğitim vesağlıkla ilgili sorunlar olduğuna dikkati çeken Başkan Özer şu ifadelerikullandı: “Mesela Türkiye’nin en büyük ilçesinde çocuklarımız 60, 70 kişiliksınıflarda okuyor. Koca ilçede 1 tane devlet hastanesi var. Şimdi çağımızkalkınma çağı. Kalkınmanın en değerli kaynağı insan. İnsanı değiştiripdönüştürmenin en etkili yolu ise eğitim-öğretim ve sağlıktır. Bu iki şeyiyapmadığınız takdirde siz geleceğinizi kendi ellerinizle heba etmiş olursunuz. MaalesefEsenyurt bağımlılık ve kadın cinayetleriyle anılmış. Bunlar küçük de olsareyting uğruna büyütülmüş. Hatta bazıları buraya ‘Esencılıs’ adını takmış.Esenyurt bunu hak etmiyor. Biz hemen bu durumu düzelteceğiz. Ayrıca bizim çevreve ekolojiyle ilgili sorunumuz var. Dünyada kişi başına düşmesi gereken yeşilalan miktarı 10 metrekare ama burada 72 cm. Bizim bunu mutlak suretle çözmemizlazım.

Esenyurt enlerin şehri. En büyük, en çok göç alan şehir. MeselaEsenyurt’ta 101 tane dil konuşuluyor. 81 ilden insan burada yaşıyor. Ülkenin vedünyanın dört bir yanından buraya göç olmuş. Esenyurt küçük bir BirleşmişMilletler gibi. Dolayısıyla ben bu bağlamda baktığımda bir medeniyetlerbuluşması gibi diyorum. Güzel enlerimiz de var. En çok fabrikanın olduğu yeriz.İstanbul sanayisinin yüzde 25’i Esenyurt’ta, Türkiye’nin GSMH’nın yüzde 6’sınıburası karşılıyor. Fakat bu hiç gündeme gelmemiş. Bu nedenle bir ‘Matematik Köyü’projem var. Burayı bir silikon vadisi haline getirmek istiyorum. İlçenin güçlüyanlarını geliştirdiğimiz takdirde zayıf yanlarını üretimi artırarak, katmadeğeri yüksek ürünler üreterek ortadan kaldırabiliriz.”

“Gençler Bizim Geleceğimiz”

İlçede gençlerle ilgili de önemli projeleri hayata geçireceklerinisöyleyen Prof. Dr. Ahmet Özer, “Burası en fazla genç nüfusun bulunduğu birilçe. Ama biz gençliğimizi kahve köşelerine, bağımlılığa kurban etmeyeceğiz.Onları oradan çekip alarak hem nitelikli üretim gücü haline getireceğiz hem deistihdam edeceğiz. Eğitimlerine ve sağlıklarına da katkıda bulunacağız. Gençlerimizbizim geleceğimiz. Kendi gençliğine sahip çıkamayanların asla bir geleceğiolamaz. Ayrıca Esenyurt kadın nüfusunun en yoğun olduğu ilçelerden biri. Kadınvarsa hayat vardır. Bizim kadınla ve gençlikle ilgili projelerimiz var. Bunlar bizimkırmızı çizgilerimiz. Orta Doğu ülkelerini gezdikten sonra laikliğin bizim içinne kadar önemli olduğunu gördüm. En başta kadının üretim sürecinde önü açık. Oülkelerde kadın var ama üretimde önü kapalı. Hâlbuki siz kadına olanakverirseniz o, ülkeyi ileri götürebilecek en önemli potansiyellerden biridir.Bizim bu potansiyelimiz var ama yeterince kullanamamışız. Şimdi onun önünüaçacağız” şeklinde konuştu.

“Hayalim; Esenyurt’u Barış ve Kardeşlik Şehri Haline Getirmek”

Esenyurt’u barış ve kardeşlik şehri haline getirmek istediğinibelirten Başkan Özer şunları ekledi: “Güçlü yanlarımızı kullanarak negatifyanlarımızı kısa süre içerisinde ortadan kaldıracağız. Bu anlamda ben Esenyurthalkına hep şunu söyledim. Benim bir hayalim var; Esenyurt’u bir barış vekardeşlik şehri haline getirmek. Çünkü Esenyurt’ta 81 ilden insan yaşıyor. Kürtvar, Türk var, Alevi var, Çerkez var… Ayrıca dünyanın dört bir yanından gelmişinsanlar var. Bütün bu insanları bir barış ve kardeşlik projesi içerisinde biraraya getirirsek, bu projeyi aynı zamanda Türkiye’ye hediye edersek Türkiye’ninbirikmiş sorunlarının da önünü açabiliriz. Mesela Türkiye’nin yıllardırçözülmemiş bir Kürt sorunu var. Bunun çözümünde belki de Batı’dan başlayarakDoğu’ya gidebiliriz.”

“43 Mahalleye Kreş Yapacağız”

İlçede 30 binden fazla konut mağdurunun bulunduğunu ve bu sorunlarınçözümüyle ilgili bir ekip oluşturduğunu söyleyen Başkan Özer, ilçenin iptaledilen imar planlarıyla ilgili çalışmalar başlattıklarını ifade etti. BaşkanÖzer, “Hem yapılaşmayla ilgili sorunları çözüp hem de ilçedeki sosyal projelereağırlık vereceğiz. Mesela kreşler açacağız. İlk etapta 5 kreşle başlayacağız,sonra 43 mahallemizin de hemen hepsinde kreş açacağız. Anneler işe, çocuklarkreşe gidecek. Nüfusumuzun yüzde 15’i emekli. Onlarla ilgili yaşam eviyapacağız. Yaşlılarımızla ilgili geriatri merkezi projemiz var. Çünkü kendiyaşlısına bakmayan bir toplum kendi geleceğini kendi eliyle mahvetmiş olur”dedi.

Üretim Mekanizmalarını Hayata Geçireceğiz”

İlk etapta kentin öncelikli ihtiyaçlarına cevap verecek projelerinyapımına başlayacağını vurgulayan Başkan Özer, “Mesela bir aşevi projemiz var.Onu bir an önce hayata geçirip kent lokantaları açmayı planlıyorum. İnsanlaraçken, karnı doymazken devlet de sosyal devlet olmaktan çıkmışken bu sosyalprojeleri belediyeler yerine getirmeli. Mesela Esenkart’ımız var. Yarındanitibaren Esenyurt’taki ihtiyaç sahibi vatandaşlara bunu dağıtıyoruz. Onlar bukartla kendi ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Mesela kadınlarla ve engellilerleilgili projelerimiz var. Kadınlarla ilgili üretim mekanizmalarını hayatageçireceğiz. Onlar ürettiklerini belediye aracılığıyla kazanca dönüştürerek ekonomiközgürlüklerini kazanacaklar. Bütün bu sosyal projeleri hayata geçirdiğimizdeburadaki insanları bir nebze de olsa rahatlatacağız. Ayrıca bizim yenidoğanlarahoş geldin bebek setimiz var. Yine bizim okula giden dar gelirli ailelerinçocuklarına beslenme setimiz var. Öğrenci yurtlarımız, burslarımız ve kırtasiyeyardımlarımız var. Önce belediyede kadrolarımızı oluşturup sonra da bunlarıhayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.

“Kültür ve Sanata Çok Büyük Önem Veriyorum”

Esenyurt’u kültür ve sanat şehri haline getireceğine dikkati çekenBaşkan Özer, “Kültür ve sanata çok büyük önem veriyorum. Burayı kültür ve sanatşehri yapmak istiyorum. Bu anlamda yerel sanatçılara destek sağlayacağız.Altyapı, ulaşım, köprüler, yollar, parklarla ilgili büyük vadilerle ilgiliçalışmalarımız var. Bugün 10 mahallemizde park yapılmasıyla ilgili talimatverdim. Biz aynı zamanda millî sporcular yetiştiren bir belediyeyiz. DünMersin’de yapılan triatlon yarışlarında dünya şampiyonu ilçemizden çıktı. Bizözellikle kentlileşmeyi sağlayabilmemiz için iki şeye önem vermek zorundayız.Biri kültür ve sanat, diğeri de spor faaliyetleri. Tesis altyapısı olarak bunuyapacağız hem de altyapıdan başlayarak şampiyonlar yetiştireceğiz. Sosyalprojeleri, yeşil alan projelerini en acil projeler olarak görüyorum, hemenhayata geçireceğiz. Kültür-sanatla ilgili festivallerimizi sürdüreceğiz ve yenifestivaller yapacağız. Yani çok büyük laflar edip hiçbir şey yapmamak yerinemütevazi olup taş üstüne taş koyacağız. Esenyurt’a dokunacağız. Esenyurt’unsorunlarını kademeli olarak çözeceğiz ve Esenyurt’u 5 yıl içerisinde herkesin gururlaEsenyurtluyum diyebileceği bir kent haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Daha Adil Daha Eşitlikçi Ve Erişilebilir Bir Belediye Olacağız”

İlçedeki rantçı anlayışı değiştireceklerinin altını çizen BaşkanÖzer şöyle devam etti: “Üretimi artırarak katma değeri yükselteceğiz. Bunutoplumsal barış içerisinde yapacağız. Yeşil bir Esenyurt, yaşanılabilir birEsenyurt, yoksulun olmadığı bir Esenyurt yaratacağız. Kardeşlik ve barış şehriolacak burası, huzur kenti olacak. Tüm bunları kadrolarımızla yapacağız.Çalışan herkesin başımızın üzerinde yeri var, kimsenin ekmeğiyle oymayacağız.Kadrolarımızın liyakatli, disiplinli, saygılı olmasına bakacağız. Halk onunvelinimetidir. Bugün git yarın gel demeyecek. Bu belediye kimsenin babasınınmalı değil. Belediye başkanı halkın parasıyla halka hizmet eden kişidir. Bunubir minnet aracına dönüştüremez. Bugüne kadar sanki halka bir lütufta bulunuluyormuşgibi hizmet yapılmış. Daha adil daha eşitlikçi daha kapsayıcı ve erişilebilirbir belediye olacağız. Halkımıza üstten bakmayacağız. Tevazu içinde olacağız.Meclis üyelerimiz, başkan yardımcılarımızla sahada halkımızın yanında olacağız.Halkı ilgilendiren işlerde sıfır tolerans ile çalışacağız. Her ihtiyaçlarınıkarşılayacağız. Çünkü halkın belediyesiyiz. Biz halkın parasıyla halka hizmetetmeye gelen insanlarız. İki şeyin peşindeyim; birincisi halkın gönlününprofesörü olmak. İkincisi ise bu geçici dünyadan geçip giderken halkınıngönlünde bir yer edinmek. Bizim burada yapacağımız hizmetler aynı zamandaTürkiye’nin yararına olacak.”

“İBB İle Ortak Çalışmalar Yürüteceğiz”

İBB ile de ortak çalışmalar yürüteceklerini belirten Başkan Özer,İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na desteklerinden dolayı teşekkür ederek sözlerinişöyle sürdürdü: İBB’de Ekrem İmamoğlu gibi vizyoner, kapsayıcı birlider var. Bize de çok sıcak bakıyor. Dolayısıyla sayın İmamoğlu’nun da bizimleuyum içerisinde çalışması Esenyurt’a hizmet olarak akacak. Örneğin metro,Mahmutbey Esenyurt hattı var. Bu hattın hızlandırılması için elimizden geleniyapacağız. Hız-ray projesi var. Tüyap fuar alanında başlayan Esenyurtcumhuriyet Meydanı’ndan geçen, Başakşehir üzerinden 50 dakikada Sabiha Gökçen’egiden bir proje. Özelde Esenyurt’un genelde de İstanbul’un trafiğinirahatlatacak bir proje. Mesela ‘Park Et Devam Et’ projelerimiz var. Aracını cepotogarlarına park ederek metrobüs terminallerimizle devam edecek.”

fgsmklpahp57fb1kd30edr89.jpg

5ogrlfj9qi0dawzrc2zbpfb6.jpg

fghevl6omowjetw0xfci8bp1.jpg

zcdq12kamwjdxwgyvr70Iklg.jpg

9mr14zutaczckf7Igiyjpdq6.jpg

s4mleb7rykfnmxvunwg2d0if.jpg

Kaynak:Haber Kaynağı

Etiketler :

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
yorumlar onaylanmamaktadır.