Başkan Özer’den Kreş ve Kent Lokantasi Müjdesi!

Başkan Özer’den Kreş ve Kent Lokantasi Müjdesi!

“100 Gün Içinde En Az 5 Kreş ve KentLokantasının Temelini Atacağım”

İlkeTV’de Dilek Odabaş ile "Konuşma Zamanı" programına konuk olanEsenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, ilçede hayata geçireceğiprojelerini anlatarak, ilk 100 gün içinde Esenyurt’a yeni kreşler ve kentlokantaları kazandıracağını söyledi.

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer,İlke TV ekranlarında yayınlanan Dilek Odabaş ile "Konuşma Zamanı"programının canlı yayın konuğu oldu. Programda ilçeyle ilgili vizyonprojelerini anlatan Başkan Özer, ilk 100 gün içerisinde kent lokantasıprojesini hayata geçireceğinin müjdesini de verdi. Başkan Özer, “Makro düzeyde yapacaklarımızın yanındaproje bazında yapacaklarımız da var. Kreş yapacağız. Kocaman Esenyurt'ta 9-10tane kreşimiz var. Biz ilk 100 gün içinde en az 5, 10 tane kreşin temeliniatmak istiyoruz. Bugüne kadar halka bir hizmet yapıldığında lütuf gibigörülmüş. Ancak biz hızla yola çıkacak, Kent Lokantası' da açacağız, aşevini de açacağız” dedi.

“Esenyurt'u Yaşanabilir, Huzurlu BirKent Haline Getireceğiz”

Esenyurt’tabir kentlileşme oluşmadığını vurgulayarak Esenyurt’u yaşanabilir bir kenthaline getireceğini belirten Başkan Özer, Esenyurt'ta benim bir idealim vardiyerek, "Özellikle hedeflerimi ortaya koydum. Bunları şöyleözetleyebilirim: Bir barış ve kardeşlik şehri. Nedeni şu, Esenyurt’ta 101’denfazla ülkeden insan var, 100'den fazla dil konuşuluyor. 81 ilden göç almış biryer, fakat herkes kendi çadırında. Bir Esenyurt kimliği, bir kentlileşmeoluşmamış. Bu modeli İstanbul üzerinden Türkiye'ye hediye edebiliriz. Bu,Türkiye’nin bekleyen sorunlarının çözümüne de katkı yapabilir. Esenyurtsorunları olan bir ilçe, enlerin ilçesi. Esenyurt'un güvenli bir ilçe imajıolmadığı için 'Esencılıs' diye anılıyor. Büyük ideallerimden biri de Esenyurt'uyaşanabilir, huzurlu bir kent haline getirmek” diye konuştu.

Bununyanında Esenyurt’ta hızlı nüfus artışı ile çarpık kentleşmenin olduğunuvurgulayan Başkan Özer, “Esenyurt’un 1989 yılında nüfusu 50 bin. 2009'ageldiğide nüfus 373 bin. Belediye de 400-450 bine göre dizayn olmuş. Ancakbugün resmî olarak 1 milyon, gayrıresmî olarak 1 milyon 650 bin kişiye hizmetveriyor. Dolayısıyla burada olay şu: Bir hızlı kentleşme meydana gelmiş. 2009ile 2019 arasında yüzde 11 kent hızlı nüfus artışı var. Dünyanın hiçbir yerindeböyle bir şey yok. 10 yıl içinde nüfus 4 katına çıkmış. Bu dramatik artışıngetirmiş olduğu bir vahşi kentleşme var. Boş alan adeta bırakılmamış. Yeşilalanların hepsi beton lobilerine peşkeş çekilerek bir yaklaşmaya gidilmiş”ifadelerini kullandı.

“Bir BelediyeninTemek Belediyecilik Hizmetleri Var”

Yönetirkenliyakate ve ehliyete büyük önem vereceğine dikkat çeken Başkan Özer, temelbelediyecilik hizmetlerine değinerek önceliklerinden bahsetti. Başkan Özerşöyle konuştu: “Bir kurumdan liyakat ve ehliyeti çıkarın, geriye dedikodu vekaos kalır. Uyum içinde çalışmak, disiplinli olmak, halka saygılı olmak oldukçaönemli.  Mesela biz geldiğimizde çöpdağlarıyla karşılaştık. 55 kamyon sözleşmesi yapılmış, ancak 22 tane kamyonlaçalışılmış. Yüzde 50'si bile değil. Yazık, günah değil mi? Göreve başladığımızgibi bu duruma derhal el attık, gereğini yapıyoruz. Sokaklar temizleniyor,pırıl pırıl oluyor. O çöp dağlarından halk kurtuldu. Zaten bir belediyenintemel belediyecilik hizmetleri vardır. Temizlik, ulaşım, yol, park ve bahçelerbunlardan birkaçıdır. Bu temel belediyecilik hizmetlerini yapmazsanız, başkayapacağınız işlerin bir kıymeti olmaz, çünkü salgın hastalığın olduğu, çöpüntemizlenmediği bir belediyede kültür hizmeti yaparsanız ne işe yarar? O nedenle bu temel belediyecilik hizmetleriyle hemenyola koyulacağız.”

Yeşil Alan Bir Kentin Olmazsa Olmazıdır”

İlçedekişi başına düşen yeşil alan miktarını artıracaklarını ifade eden Başkan Özerşunları ekledi: “Park, bahçe, yeşil alan olmazsa olmazıdır bir kentin. Birkente girdiğinizde eğer yollar eğri büğrüyse, binalar çürük dişler gibidizilmişse, hava koridorları yoksa, kentin akciğerleri tıkanmışsa, kent meblesitahrip altındaysa orada kötü yönetim var, rüşvet var, itikap var demektir.Bunlara son vermemiz lazım. Kişi başına düşen asgari yeşil alan 10 metrekareolması gerekirken Esenyurt’ta 72 santimetre kare. Neden? Esenyurt'un her yeribeton. Bu olacak bir şey değil. Deprem toplanma alanları, askeriye alanlarıbile betona kurban edilmiş.”

“Esenyurt, Lojistiğin Başkenti OlabilecekBir Ilçe”

İlk100 gün için planladığı projelerini anlatan Başkan Özer, "Matematik Köyüisminde bir projemiz var, herkesin ilgisini çeker. Bu projemiz, Esenyurt'u birsilikon vadisi haline getirme projesidir. Katma değeri yüksek ürünler üreterekihraç edebileceğimiz bir yer yaratabiliriz. Esenyurt aynı zamanda lojistiğinbaşkenti olabilecek bir yer. Kara ulaşımı var, deniz ulaşımı var, demir yoluulaşımı var, hava yolu ulaşımı var ama hâlâ bir lojistik köyü yok. Bunlaraderhal el atarak, projelerimizi el birliğiyle hayata geçireceğiz. O nedenle Kent Lokantası' da açacağız, aşevini de açacağız. Emekliler için emekli dinlenmeevleri, yaşlılarımız için geriatri merkezleri, kadınlar için doğum hastanesiyapacağız” şeklinde konuştu.

“Kadınlarve Gençler Kırmızı Çizgimiz!”

Kadınlarve gençlerle ilgili yapılan çalışmaları önemsediğini belirten Başkan Özer,onların hayatını kolaylaştıracak her türlü projeyi hayata geçireceklerinivurguladı. Prof. Dr. Özer sözlerini şöyle sürdürdü: “Esenyurt'un çocukları içinkültür merkezlerinde kendilerini geliştirebilecekleri sinema, tiyatro gibisanat kursları, çocuk meclisleri, gençlik meclisleri kuracağız. Kadın vegençlik bizim kırmızı çizgimizdir. Kadınlarla ilgili kanser tarama testleri,önleyici sağlık hizmetleri ve evde bakım hizmetleri gibi projelerimizi hayatageçireceğiz. Eğitimle ilgili Kampüs Lise projesine başlanmış ama hiç ilerlemesağlanmamış, bu projeyi ilerleteceğiz. Engellilerle ilgili projelerimizi hayatageçireceğiz.

Ayrıcaulaşım konusu ile ilgili büyükşehirle birlikte çalışıyoruz. Bakın bizim biravantajımız bu. Sayın Ekrem İmamoğlu bana göre İstanbul için büyük bir şans.Vizyoner, çalışkan, kapsayıcı bir lider. Zaten öyle olmasa halk yeniden 1milyon farkla seçer miydi kendisini? Bu seçim sonuçları da onun ispatı. Biz degeçmişten beri tanışıyoruz, bir kişisel dostluğumuz var ama onun ötesinde biryol arkadaşlığımız da var. Onunla uyum içinde çalışmak demek, İstanbul'ungücünden de Esenyurt'un faydalanması demektir.”

Esenyurtlu Kimliğini Inşa Edecek,Proje Demokrasisi Uygulayacak, Olmayanı Olduracağız”

Esenyurt’unçok kültürlü yapısına değinen, bu yapıya ilişkin projeleri hakkında da bilgi verenBaşkan Özer şöyle konuştu: “Barış ve Kardeşlik projesi herkesi kapsıyor. BirEsenyurtlu kimliği inşa edeceğiz. Biz burada mesela Anadolu kültürlerini biraraya getirecek bir yer yapmayı planlıyoruz. Esenyurt'ta var olan 950derneğimizi burada buluşturacağız. Mesela bir dil merkezimiz var, bumerkezimizde onlarca dil eğitimi yapacağız. Her kültürün kendinigeliştirebileceği olanakları sunacağız. Bunları birbiriyle çatışma içindedeğil, bir zenginlik olarak görüp birbirlerini besleyecekler. Mütevazi olup taşüstüne taş koyacağız. Bizim şöyle bir anlayışımız yok: Tepeden inme! Bizbiliyoruz, her şeyi biz yapacağız. Proje demokrasisi uygulayacağız. Örneğinmuhtarlarla, sivil toplum örgütleriyle, kent konseyiyle, kanaat önderleriylebir araya geleceğiz, onların da önerilerini alacağız. Bir proje havuzuoluşturacağız. Belki orada elli tane, yüz tane projemiz birikecek. Önceliğikime vereceğiz? Acil sorun çözen, kaynağı ve geri dönüşü kente dokunan, katmadeğer katan ve kalıcı olan projeleri öne çıkararak hayata geçireceğiz, çünkübelediye başkanı demek, halkın parasını halka kullanan insan demektir. Olmayanıolduracağız, bulacağız ve bu hizmet yolumuz olacak.”

“İnsanlarıÜretime Teşvik Edecek Yapılar Kuracağız”

Esenyurt’taüretimi ön plana çıkaracağını vurgulayan Başkan Özer şunları söyledi:“Siyasetin üç tane işlevi arasından biri üretimi artırmak, ancak bu tek başınadeğerli değil. Üretilenin adil görünümüne refakat etmek gerekiyor. Bu dayetmez, bu ikisinin toplumsal barışla huzur içinde yapılması gerekir. İnsanlarıda birtakım üretimlere teşvik edecek bazı yapılar kurmalıyız. Mesela Esenyurt'taolan Göle Kadınlar Meclisi, Karadenizli kadınların, gençlerimizin kurduğu yerelinisiyatifli yapıları çoğaltacak, üretime sevk edeceğiz, o ürünlerinpazarlamasını yapacağız. Kadın yaşam alanı projemiz var, kadınların kendi elemeklerini üretebilecekleri kooperatiflere öncülük edeceğiz. Sadece bu değil, aynızamanda kadınların ürettiklerinin pazarlanmasına da aracılık edeceğiz.Pazarlanmıyorsa belediye bunun alıcısı olacak, onları teşvik edecek. Belediyebirine verecek, satacak, satamıyorsa da belediye o sosyal yardım setiçerçevesinde vatandaşa verecek.

Birtaraftan üretimi artıracağız, diğer taraftan ticareti artıracağız.  Herkesin kendi yeteneklerini geliştirmesiiçin belediye kültür sanat faaliyetlerini geliştirecek ve en önemlisi dekadınlar başta olmak üzere küçük çaplı üretim kooperatifleri yoluyla, üretimmerkezleri yoluyla kalkınma sürecine, katılımlarına katkıda bulunacağız. Butamamen radikal bir çözüm olmaz ama yavaş yavaş derde dava olacak. Ayrıca yenibirtakım yatırımların yapılması için altyapısı olan arsalar üreteceğiz.Yatırımcıya saygı duyacağız. Yatırım yapılması için onların önünü açacağız.Bunları yaptığımız takdirde önümüz açılacak ve 5 yılın sonunda insanlarıngururla, 'Biz Esenyurtluyuz' diyebileceği bir ilçe olacağız.”

“Rehabilitasyon Merkezi Kuracağız”

Esenyurt’tabağımlılıkla ilgili de çalışmalar yürütüleceğine dikkati çeken Başkan Özer,“Rehabilitasyon merkezi kuracağız ve geliştireceğiz. Ancak bunlar radikal çözümdeğil. Radikal çözüm halkı bilinçlendirmedir. Ben hemen talimat verdim. Şimdiarkadaşlarımız bir çalışma yapıyorlar. Başlayacağız. Hem velileri hem deokullarda konferanslar yoluyla bu uyarılarımızı yapacağız. Sonra bu anlamda suçateşvik edenlerin cezasını emniyet verecek. Sonra da halkı bilinçlendireceğiz”dedi.

“KimseninEkmeğiyle Oynamayacağım”

Görevegelmeden önce yapılan hukuka aykırı, usulsüz işe alımlar, atamalar, belediyeninne durumda teslim alındığı hakkında da açıklama yapan Özer, “Yapılan buişlemler zaten gayrihukuki bir durum, görevi kötüye kullanma! Bunlarıinceletiyoruz. Dediğim gibi 31 Mart'ta seçimi kazanmışım, 1 Nisan'da, 2Nisan'da insanlar işe alınmış. Derhal iş akitlerini sonlandırdık, çünkü buyapılanlar aynı zamanda işe alım yapılan o insanlara da büyük bir kötülük.İhtiyaç olan temizlik işleri, park bahçeleri ile ilgili alanlarda yeni yönetimolarak geri alımlar yaptık. Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağım. O sözümünarkasındayım. Bu o kapsamda değil. Bunun üstünü ben de örtebilirdim ama o zamanben Esenyurt halkına verdiğim sözü de tutmamış olurdum. Teşhir etmekdurumundayım, hatta bu bahsi de artık kapatmak istiyorum, çünkü ben enkazedebiyatı yapmaktan yana değilim. Biz geldik, mevcut tabloyu açıklayacağız. Teşhiredeceğiz. Halk bilsin neyi devraldığımızı ama bundan sonra artık işimizebakacak, eksikleri giderecek, yanlışlara karşı gereğini yapacağız. Varsa hukukaaykırı olan işlerin, problemlerin üstüne gideceğiz ve bundan sonra Esenyurt'utoparlayacağız” şeklinde konuştu.

gkbembwqvdiyhhf6xvp0lr1s.jpg

gc5exfdIbtulz0dgbm4lt3jy.jpg

Kaynak:Haber Kaynağı

Etiketler :

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
yorumlar onaylanmamaktadır.